Szyfrowanie danych - Kompendium wiedzy

Kopie danych poza lokalizacją macierzystą

Tradycyjne punktem wyjścia dla ochrony danych będzie ich przechowywanie kopii poza lokalizacją, w której na co dzień będą one generowane czy też przetwarzane. Niesie to pewne konsekwencje i ryzyko za sobą. Trzeba będzie między innymi angażować osoby trzecie i będzie trzeba myśleć o kwestiach związanych z przywróceniem takich danych w przyszłości w dobrym momencie.

Szyfrowanie kopii danych

Szyfrowanie kopii danych to naturalne rozwiązanie, które powinno umożliwiać nam bezpieczny transport oraz i przechowywanie zakładając oczywiście, że hasła oraz klucze szyfrujące są przechowywane osobno w stosunku do samych danych. Jeśli dołożymy do szyfrowania możliwość przechowania danych w chmurze otrzymamy kompleksowe opcje, które będą nam gwarantować szyfrowane kopie i treść ich nie będzie już dostępna dla osób, które będą potencjalnie chciały nas atakować. Warto zwrócić uwagę na to, że istotny będzie wybór dobrych narzędzi do szyfrowania, by minimalizować czas powrotu do danych.

Szyfrowanie danych firmowych

Niestety według danych jakie mamy co druga polska firma nie szyfruje danych na laptopach czy urządzeniach mobilnych. Jak więc wygląda kwestia związana z prawnymi regulacjami, które będą zapewniać bezpieczeństwo danych. Z przeprowadzonych danych wynika, że będzie trzeba zrobić bardzo wiele różnych elementów, by ten stan prawny nieco poprawić.

Kopia danych

Szyfrowanie danych – obowiązek prawny

Konieczność szyfrowania danych przechowywanych na dysku wynika jednak z regulacji prawnych i warto na to zwracać. Szyfrowania komputera, który zawiera dane osobowe i będzie wynoszony poza siedzibę firmy będzie tak naprawdę koniecznością i jesteśmy do tego zobowiązani przez ustawę i rozporządzenia, które wyraźnie na to wskazują. Na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia danych wskazuje dobre praktyki bezpieczeństwa przedstawicieli takich zawodów, które są szczególnie wrażliwe. Dotyczy to szczególnie danych gromadzonych u lekarzy, ubezpieczycieli czy adwokatów.

Szyfrowanie staje się coraz ważniejszą bronią, gdy chodzi o ochronę informacji. Powinno to stanowić zabezpieczenie i dodatkowe uzupełnienie narzędzi bezpieczeństwa dla takich elementów jak firewall. Tam gdzie zawodzić będą tradycyjne systemy bezpieczeństwa szyfrowanie będzie właśnie chronić dane przed ich odczytaniem przez obce osoby.